Matěj Ščibran 

Matěj je nejstarší ze tří bratrů. Narodil se předčasně ve 34. týdnu a po porodu se u něj objevily problémy s dýcháním. Nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou prodělal během pobytu na neonatalogickém oddělení, pak měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji.

V necelém roce mu byla diagnostikována dětská mozková obrna ve formě spastické kvadruparézy. Později se přidala také epilepsie a těžká porucha zrakového vnímání.

Mozková obrna, kterou Matěj trpí se projevuje silnou spasticitou, tedy zvýšeným svalovým napětím ve všech čtyřech končetinách. Právě proto je nezbytné se spasticitou pracovat a snažit se o její zmírnění. Celý Matějův život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení – od Vojtovy metody přes metodu Bobath, až po neurorehabilitační koncept s oblečkem TheraSuit. Díky tomu už dosáhl velkých pokroků – přetáčí se na břicho a zpět, zvedá se na všechny čtyři, dokáže se doplazit za hračkou. Lepší se také jemná motorika a je schopen si za určité podpory v sedě nebo v kleku samostatně hrát. Úspěchy mu dělají velkou radost a motivují ho k další práci. Zatím ale není schopen sám sedět, natož dělat samostatně první krůčky. Naději vidíme mimo jiné v intenzivních neurorehabilitačních terapii, na které dojíždíme alespoň 3x za rok a v pravidelných lekcí Feldenkraisovy metody. Jsou ale velmi finančně nákladná a pojišťovny je téměř nehradí

Matýska milujeme takového jaký je a snažíme se mu vytvořit co nejlepší rodinné zázemí a prostředí, kde se i v rámci svých omezení maximálně rozvíjí. Jsme šťastní, že se každý den těší do školy a dokonce se mu po ni stýská i když má volno. Potřebuje však vlastního asistenta. Jen díky tomu může chodit do této školy a třídy, kde je moc spokojený jak mezi dětmi tak i s učitelkou. Jen s asistentem může také po vyučování chodit do družiny. Škola ale finance nedostala a tak jejich shánění, pokud chceme Matýska udržet ve škole zůstala na nás náklady se pohybují kolem 12.000 – 15.000,-/měsíc, podle docházky. Asistentka Týna chodí s Matějem do školy už vice jak rok a jsou na sebe hodně zvyklí, nepracuje pro žádnou organizaci, máme s ní uzavřenou smlouvu o asistenci. Matěj je ve škole nadšený, stále má dostatek pozornosti a učení také zvládá lépe než dřív, proto jsme za toto místo i naší paní učitelku a asistentku moc vděčni.

Budeme tak rádi za jakýkoliv finanční příspěvek.
Předem od srdce děkujeme!

 

______________________________________________________________________________________

Matěj má u Grains of sand, z.s. následující transparentní účet:
200 179 8180 / 2010, VS: 554 vedený u FIO banka a.s.
 
V případě,že potřebujete darovací smlouvu kontaktujte nás na e-mailu: ds.matej@grasan.cz
nebo na kontaktech uvedených na titulní stránce.
 
 
  návrat - titulní stránka