Jakub Sedláček 

Kubík se narodil císařským řezem v 37 týdnu těhotenství. Z důvodu nepřibírání  a zjevného podvyživování se lékaři rozhodli takto jeho příchod na svět uspíšit. Jeho porodní váha byla 1790 g. Hned v porodnici jsme začali cvičit Vojtovu metodu. Po měsíci byl Kubík  z porodnické JIP propuštěn domů, ale cvičení nám zůstalo dodnes a jen tak brzy ho ze svého denního programu nevypustíme. Na základě různých vyšetření mu byla přisouzena diagnóza centrální hypotonický syndrom s psychomotorickou retardací – tedy ochablé svalstvo ve spojení s mentálním opožděním.

Když mu byly dva roky, absolvovali jsme první měsíční pobyt v Léčebně pohybových poruch v Boskovicích, kde jsme byli celkem 5x. Také jsme byli 3x na 14-ti denním pobytu v Renoně – v rehabilitačním centru na Slovensku a 9x měsíc v Klimkovicích na Klim-therapy. Kromě pobytů, ambulantního a domácího cvičení jsme vyzkoušeli hipoterapii, plavání, masáže, bazální stimulaci, míčkování, akupresuru a tejpování. Navštěvujeme i pravidelně neurologii, oční, dětskou psychologii, logopedii. 
 


 

Naštěstí Kubík pokroky dělá, i když si na ně musím vždy delší dobu počkat, to co se jiné děti dokáží naučit za několik týdnů, mu s velkým úsilím trvá několikanásobně déle. Nyní, ve svých skoro 13 letech zvládne sám pár samostatných kroků, dokáže přejít úsek od něčeho k něčemu. Rehabilitační lékaři nevidí důvod, proč by jednou neměl sám chodit, chce to ale čas a opakované intenzivní cvičení, které mu moc pomáhá, aby nabyl jistoty.

Nejvíce jsou vidět změny k lepšímu po absolvování intenzivních rehabilitací např. nyní v Sarema Brno,
kde jedna 3-hodinová rehabilitace stojí 2995 Kč a 4 týdny pak vychází na 59 900 Kč.
Na cvičení ho ze školy převáží osobní asistentka, kterou hradím z úspor. 

Během roku Kuba také absolvuje, pokud to finance dovolí, hipoterapii (550 Kč/h), masáže (500 Kč/h) a v létě týdenní intenzivní hiporehabilitační tábor (cca 15 000 Kč/týden i s doprovodem). Abych mohla chodit do práce, navštěvuje o letních prázdninách i dva týdenní turnusy příměstského tábora s osobní asistencí pořádající organizací sociálních služeb Domov pro mne v Brně. Tyto aktivity hradím z úspor, a poněvadž splácím i hypotéku (po rozvodu v září 2021, jsem musela řešit bydlení), nejsem schopna našetřit potřebné finance na rehabilitace, bezlepkovou a bez mléčnou stravu, kterou Kubík musí mít, a na všechny ostatní výdaje kolem.

 Věřím tomu, že si Kubík začne být při chůzi jistější a bude schopný samostatné chůze, když už toho zvládl tolik a stálo to takovou dřinu. Usnadnilo by to náš život, nezhoršení zdravotního stavu Kuby a posun v jeho mentální stránce. Je vidět, že zájem má, hodně ho motivuje i mladší bráška.  

Mám oba syny ve své péči a financí navíc mi moc nezbývá, i když pracuji na plný úvazek.
Jakékoliv podpory si nesmírně vážím. Jana Sedláčková

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Jakub má u Grains of sand, z.s. následující transparentní účet:
200 179 8180 / 2010, VS: 2609 vedený u FIO banka a.s.
 
V případě,že potřebujete darovací smlouvu kontaktujte nás na e-mailu: ds.jakub@grasan.cz
nebo na kontaktech uvedených na titulní stránce.
 
 
 
 
 
 
  návrat - titulní stránka
© 2018 - 2022  Grains of sand, z.s